Prezentare generală

Biblioteca Centrală U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi este o bibliotecă specializată, de învăţământ superior, aflată prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor, doctoranzilor şi rezidenţilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi, prin bazele materiale de care dispune venind în sprijinul activității didactice și de cercetare din universitate.

 

Biblioteca deserveşte şi alte categorii de beneficiari cum sunt medicii din reţeaua sanitară, doctoranzi, studenţi, cadre didactice şi cercetători din alte instituţii de învăţământ superior.  Activitatea în cadrul bibliotecii se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii.

 

Biblioteca Centrală U.M.F. Iaşi dispune de un sediu central în strada Vasile Alecsandri nr.7, 60 de biblioteci de catedră organizate în cadrul disciplinelor şi clinicilor universitare, o bibliotecă filială la Botoșani şi 1 depozit de publicaţii în incinta Cantinei 1 Decembrie Iaşi.

 

ACCESUL

Accesul în incinta bibliotecii şi la serviciile bibliotecii se face pe baza Permisului de cititor.

 

DOTĂRI

Din punct de vedere al materialului informaţional, în sistem tradițional, biblioteca pune la dispoziţia cititorilor un număr de 273955 volume publicaţii - cărţi și periodice pe suport print, materiale audio-vizuale, etc. în limbile română, engleză și franceză.


Pentru anul universitar 2015-2016 biblioteca pune la dispoziţia cititorilor săi importante resurse online (baze de date, reviste și cărți electronice) accesibile în toată Reţeaua Academică a UMF Iaşi. Utilizatorii au prin urmare acces la importante baze de date de reviste cu access online cum sunt: ScienceDirect, SpringerLink, Oxford Journals, Wiley-Blackwell, Proquest, Ebsco - ASC, Thomson Reuters – Web of Science, Scopus, obţinute prin programul ANELiS Plus; Elsevier Science Direct - Colecția Masson și OVID MEDICAL - Ovid High Impact Collection 30 prin achiziţie de către universitatea noastră.  De asemeni peste 2400 carți medicale în format electronic, de la prestigioase edituri internaționale, sunt accesibile pe platformele Elsevier/Science Direct, Springer și Wiley.


Publicaţiile nou intrate în bibliotecă sunt înregistrate în programul de bibliotecă integrat LIBERTY5, până în prezent fiind introduse în catalog 51155 înregistrări bibliografice (reprezentând ~48,67 % din fondul total de publicaţii). CATALOGUL online al bibliotecii este în prezent accesibil la adresa:

 

http://liberty5.umfiasi.ro:8080/

 

Biblioteca dispune de trei săli de lectură cu acces liber la raft pentru studenţi şi cadre didactice, şi două sali de lectură pentru studiu de pe materiale proprii. Cele cinci săli de lectură au un număr total de 212 locuri. 

 

Sala de E-MAIL/INTERNET pentru studenţi are în dotare un număr de 8 calculatoare cu acces la reţeaua INTRANET şi INTERNET. Calculatoarele din rețeaua bibliotecii oferă acces la baza de date proprie (LIBERTY5) şi la bazele de date medicale la care biblioteca are abonament. În incinta bibliotecii accesul la reţeaua academică se poate face şi wireless, permiţând cititorilor accesul bazelor de date on-line de pe laptop-urile proprii. 

 

Alte dotări: 2 servere, 17 calculatoare pentru personalul bibliotecii, 1 aparat multifuncţional (cu imprimantă, fotocopiator, fax, scanner), 5 imprimante, 4 scannere, 23 cititoare barcod, telefon, aparate de aer condiţionat pentru toate sălile de lectură.

 

RELAŢII DE COLABORARE

Biblioteca U.M.F. Iaşi întreţine relaţii de colaborare cu bibliotecile medicale universitare din ţară și din Republica Moldova prin serviciile de împrumut şi schimb interbibliotecar.